dinsdag 5 oktober 2010

Economische groeidwang

We willen steeds méér, steeds groter en steeds beter. Maar is dit wel zo nodig? Móet het persé altijd maar beter gaan met onze economie?
Laurens Jan Brinkhorst (vader van prinses Laurentien en ex-minister van Economische Zaken) beweerde ooit van wel:

"Het is naïef om vraagtekens te zetten bij groei. Géén groei zet onze samenleving zwaar onder druk. Je afvragen of groei wel echt nodig is, is onzinnig."

Nu is het algemeen bekend, dat met name hier in Nederland (maar ook in de ons omringende landen) de economie een bijna heilig begrip is. Voor een betere economie is het kabinet bereid om over lijken te gaan. Productie en verhandeling van wapens onethisch? Niet als de Nederlandse economie er beter van wordt!
Als het erop aan komt, wordt kostbare leefruimte & natuur zonder pardon opgeofferd en wordt de lucht nog verder vervuild. Het welzijn van de Nederlandse bevolking weegt bij lánge na niet op tegen een betere economie.

Heeft een héle provincie last van de vele vluchten van de extreem verouderde, meer lawaaiige en extreem vervuilende AWACS-vliegtuigen óf is er in de fusiegemeente Onderbanken e.o. een drastische stijging van allerlei chronische aandoeningen onder de bevolking (bijvoorbeeld stress, hoge bloeddruk, hartziekten, depressies en chronische slapeloosheid) door regelmatige en langdurige geluidshinder? Dan wordt dit laconiek weggewuifd. Ooit ten faveure van Jaap de Hoop Scheffer, die het kabinet graag in de NAVO-top zag zitten (uit strategisch en economisch oogpunt).

Wil Schiphol uitbreiden, dan wordt deze luchthaven geen strobreed in de weg gelegd. Al zijn er dan weer honderden omwonenden méér, die hierdoor slecht slapen of allerlei andere klachten krijgen: zolang de economie maar groeit wordt álles gedoogd.
Want: in Nederland regeert Koning Economie en niemand mag er ook maar íets van zeggen! Oftewel: in het Koninkrijk der Nederlanden draait alles om de centen!

zondag 26 september 2010

De Buitenring


Zoals menigeen al weet is de Buitenring een bureaucratisch gedrochte, dat het Zuid-Limburgse landschap nog verder zal ontsieren en de luchtkwaliteit verder zal doen verslechteren. Nóg meer fijnstof, nóg meer uitlaatgassen en nóg meer geluidshinder (verkeerslawaai).

De eigengereide verantwoordelijken, die ons deze Buitenring en bijbehorende (6 meter hoge!) geluidsschermen alsnog door de strot willen duwen zijn:
Ger Driessen (Gedeputeerde) en Paul Depla (Burgemeester van Heerlen).

Met name Ger Driessen is een arrogant, zelfingenomen mannetje: hij wil een aanzienlijk deel van de Parkstedelingen persé zijn prestigeproject door de strot duwen en het Zuid-Limburgse landschap voor eens-en-altijd vernielen en ontsieren! Uiteraard heeft hij daar zélf geen last van, want hij woont lekker in een rustige buurt in Horst (Noord-Limburg).

Blijkbaar staan de Gedeputeerden en Statenleden er niet bij stil, dat toeristen die onze provincie bezoeken, hierheen komen voor een groen, rustig & pittoresk Limburg en niet voor asfalt, slechte lucht, geluidsschermen en lawaai.

Misschien moeten de burgers die tégen de Buitenring zijn, maar eens bij de woningen van beide heren gaan protesteren en daar en passant een (eveneens 6 meter hoog) geluidsscherm voor de deur neerplanten. Kunnen Driessen en Depla eens zélf aan den lijve ondervinden wat het wil zeggen om naast of nabij de Buitenring te wonen.

Ger Driessen:
Librije 53
5961 VG Horst
077 - 398 4193
043 - 389 7033 (zakelijk)
ghm.driessen@prvlimburg.nl

Paul Depla:
paul@pauldepla.nl

Tijdens de vergadering van de commissie "Fysiek Domein" over de buitenring in het Provinciehuis was het al duidelijk dat men geen strobreed wil toegeven. Misschien dat Paul Depla dit ziet als een "vernieuwing van de lokale democratie"?

Het was duidelijk te merken dat de PvdA de coalitie (en Ger Driessen) geen gezichtsverlies wilde bezorgen. Els Tans paste hiervoor en stemde hier niet mee in. Later bleek dat zij definitief gebroken had met de provinciale politiek. Dit is tenminste één PvdA-statenlid, dat niet zwichtte voor de politieke druk en haar rug recht hield!

Behalve dat het nogal chaotisch was (een Poolse landdag was er niks bij), werden er door Ger Driessen en consorten argumenten gebruikt, die op z’n zachtst gezegd "rammelden aan alle kanten". Hele leugens en halve waarheden werden en worden er door de Gedeputeerden en Statenleden verteld.

Ook kwamen er nogal wat argumenten op de proppen, die intussen al ruim 10 jaar achterhaald zijn. Want zoals de meeste bestuurders, zakenlieden en inwoners van Parkstad weten: de Zuid-Limburgse bevolkingsaantallen krimpen steeds verder en stagnerende verkeersstromen worden steeds zeldzamer…

Een andere drogreden was de verkeersveiligheid (de buitenring zou Parkstad verkeersveiliger maken).
De milieu- en landschapsvriendelijker variant, de nul-plus-optie (uitsluitend rotondes bij de huidige knelpunten), is echter nauwelijks onderzocht door Provinciale Staten.

5 minuten vóór het begin van de commissievergadering werd het resultaat van een eerder gehouden enquete bekendgemaakt. Deze enquete (waarvan de opdrachtgever niet genoemd werd) was gehouden onder "willekeurige" inwoners en bedrijven in Parkstad. Het is mijns inziens echter niet kies om de resultaten van deze enquete mee te nemen in de besluitvorming omdat:
1) de representativiteit niet te onderzoeken is
2) de onafhankelijkheid en de vraagstelling niet bekend waren op dat moment

Verder ging Ger Driessen totaal niet in op de talloze insprekers, viel enkel en uitsluitend in herhaling, en omdat hij sowieso erg weinig houtsnijdende argumenten had, was hij circa anderhalf uur van de vergadering aan het hoesten en rochelen. Mij lijkt dat Driessen beter gewoon thuis had kunnen blijven als hij toch al de arrogantie bezit om geen inhoudelijk antwoord te geven aan Limburgse burgers die straks een 6 meter hoog onding (geluidsscherm) voor de deur hebben staan.

Tenslotte kan ik mij niet onttrekken aan de indruk, dat Ger Driessen (en collega’s van hem) een aantal bedrijven in Parkstad vanalles heeft beloofd, in ruil voor positieve woorden over de Buitenring.
Filip Mertens (General Manager Snowworld Landgraaf), Hans Gubbels (Continium Kerkrade (die notabene nog nooit een bereikbaarheidsprobleem hebben gehad!!!)), Jacques de la Haye (voorzitter NVM Makelaars Limburg), Wim Ortjens (Regiobranding Zuid Limburg), Dhr. Peters (Mondriaan), Peter Gehlen (directeur transportbedrijf Gehlen én bestuurslid van Transport & Logistiek Nederland), Sevagram, de Atrium Ziekenhuizen, de Kamer van Koophandel, Hogeschool Zuyd, ROC Arcus, APG (voorheen ABP), Roda JC, Kasteel Hoensbroek, Gaiapark Kerkrade, Pinkpop, Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg (OPL), Limburgse Werkgeversvereniging (LWV), MKB Limburg, Sociëteit Corio League en zélfs IKEA (die toch al aan de stadsautoweg ligt): allen waren en zijn in de diverse media (en in het door de provincie uitgegeven Buitenring-magazine) verdacht positief over dit Buitenring-onding.

Hoe komt deze provincie ooit van zijn "vriendjespolitiek-imago" af, als onze ‘hooggewaardeerde’ gedeputeerden te pas en te onpas overal mooie beloften rondstrooien en verschillende bedrijven een (extra) vette worst voorhouden?!!!?


Kortom: staat die hele Buitenring, die uiteindelijk (gemiddeld) slechts 4 minuten (!!!) tijdwinst oplevert, wel in verhouding tot:
* de definitieve vernietiging van natuur(schoon)
* het definitief verdwijnen van mooie vergezichten
*een verdere verslechtering van de tóch al erbarmelijke luchtkwaliteit in Parkstad Limburg
*én een kostenplaatje van miljoenen euro's (voor de Buitenring legt men dergelijke bedragen grif op tafel; voor de structurele verbetering van het OV in Limburg is er totaal niets!)


In de commissievergadering werd overigens herhaaldelijk de vraag gesteld of dit plan een eventuele procedure bij de Raad van State zou overleven. Volgens Ger Driessen zou "Arcadis" er alles aan doen, om dit plan ongewijzigd "erdoor" te krijgen.
Het zou dus zomaar eens kunnen, dat we over een paar jaar niet meer kunnen genieten van karakteristieke vergezichten (zoals op de eerste foto hierboven, de skyline van Kerkrade), omdat er een geluidswal vóór staat.

Ik hoop dat de Raad van State een wijs besluit zal nemen en het hele Buitenring-plan dat men onderling bekokstoofd heeft, linea recta naar de vuilnisbak verwijst!

Enne… bent u tégen de Buitenring en vóór ons mooie Limburgse natuurschoon: boycot dan vanaf vandaag ál die bovengenoemde bedrijven die Pro-Buitenring zijn! Want uw stem (via uw beurs) weegt behoorlijk zwaar!

woensdag 1 september 2010

Fans

Volwassen mensen die tientallen jaren een artiest nareizen naar optredens (zoals die BZN-fans eergisteren in het programma "Fans"), zijn gewoon zielig. Een typisch voorbeeld van mensen die weinig opwindends of positiefs meemaken in hun eigen leven en dan hun verwachtingen en stille verlangens gaan "ophangen" aan een bekend persoon.

Zielig hoor, als je jaar-in-jaar-uit iemand achterna reist, en je tijd verdoet met het praten met andere fans, over datgene wat je favoriet doet, aanheeft en heeft gezegd in interviews.
En tijdens de optredens maar (stiekem) hopen dat hij/zij je ziet en even naar je zwaait óf je een vette knipoog geeft.

Hallo!!! Wordt eens wakker! Droom je nog steeds of leef je al???

Volwassen mensen die al meer dan 20 jaar fanatiek fan zijn van iemand, daar zit gegarandeerd een schroefje los aan. Die sporen niet helemaal! Of het nou die (zwaarlijvige, vrouwelijke) Thomas Berge-fan is (die boos werd) of die BZN-fans die nog steeds boos zijn op Jan Keizer (omdat hij de stekker uit BZN trok): de artiest in kwestie doet tóch wat hij/zij zélf wil. Het is immers zijn leven, zijn carriere, zijn keuze. En daar heb je je als fan maar bij neer te leggen!

BZN was bijvoorbeeld een muzikále maar ook zákelijke verbintenis van 6 mensen. Voor hun was het gewoon hun werk. Leuk werk, dat wel, maar verder ook niets méér of minder.
En laten we eerlijk wezen: Jan Keizer maakt het absoluut niks uit of hij nou met Carola, met Annie, met Maribelle of met ene Truus zingt. Zolang de centen maar kloppen!

Wat de fans ook willen of verwachten: ze worden uiteindelijk tóch belazerd door het aanbeden idool (zolang ze dit toelaten, welteverstaan). Of dit idool nou Jan Keizer, Britney Spears, Simon Keizer, Oprah Winfrey, Gerard Joling, Ruud Gullit, Thomas Berge, Marianne Weber, Frans Bauer, Jennifer Lopez, Jan Smit, Carola Smit, Madonna, Paul de Leeuw, Yolanthe Cabau, Wesley Sneijder of Lady Gaga heet: ze hebben allemaal boter op hun hoofd!

En ben je het niet eens met je favoriete artiest (zoals die BZN-fans), dan moet je gewoon ermee kappen! Geen CD’s meer kopen, geen optredens meer bezoeken en het idool verder compleet negeren.
Je beurs is immers je stembiljet en als de celebrity in kwestie geen publiek meer trekt en geen CD’s/DVD’s meer verkoopt, dan is ie al snel geen "ster" meer! Dus: probleem opgelost!!!

En Jan Keizer? Die is in mijn ogen afgegleden tot een goedkope kermisattractie. Een karikatuur van zichzelf. Een veredelde "Havenzanger". Bassie zonder Adriaan.
Triest dat iemand die toch al geld zat heeft verdiend, nog zonodig moet doorgaan….

donderdag 10 juni 2010

Verkiezingstijd!

Over verkiezingen gesproken: deze vond ik heel typisch voor het gedrag van politici.
Eerst beloven ze je gouden bergen, en als puntje-bij-paaltje komt, dan mag je blij zijn als je er überhaupt iets beter van wordt als gewone burger!
Een politieke verkiezingscampagne is niet meer-of-minder dan een ordinaire reclamespot.
Knoop dat dus goed in je oren voordat je je kostbare stem aan de-één-of-andere-sympathiek-ogende politicus geeft. Want het kon weleens een wolf-in-schaapskleren zijn!!!
Kijk liever naar de jaren vóór de verkiezingen, wat de betreffende partij heeft bereikt, óf welke "sociale standpunten" ze hebben ondersteund.
En laten we eerlijk wezen: geen enkele politieke partij heeft de wijsheid in pacht (al willen ze het graag zo doen overkomen).


Ziehier het volgende stukje:

Marc Rutte komt bij de hemelpoort.
Petrus schrikt zich een hoedje want zo vaak ontmoet hij daar geen politici. Hij weet eigenlijk niet zo goed wat hij met hem aan moet.
Marc geeft aan dat zijn plaats toch écht in de hemel is.
Maar volgens de regels moet hij, vóór hij mag kiezen, één dag in de hel én één dag in de hemel zijn.
Petrus leidt hem naar de lift en zet hem eerst bij de deur van de hel af.
De deur gaat open en hij stapt meteen in de mooiste zee die hij ooit zag! Waar hij kan diepzee-duiken Ook ontmoet hij bijzonder gelukkig ogende oude vrienden. Ze schudden elkaar de hand en praten volop over de goede oude tijd. Vervolgens gaan ze samen verder duiken, en genieten na afloop van een diner met kreeft, kaviaar, oesters en champagne. De duivel is ook aanwezig en blijkt een bijzonder aangename man die grapjes maakt.
Al met al is het zo'n heerlijke tijd, dat de dag omvliegt voordat Marc Rutte het in de gaten heeft. Zijn vrienden zwaaien hem uit als hij terugloopt.

Met de lift gaat hij weer terug naar de hemel.
In de 24 uur die volgen zweeft hij tevreden van wolk tot wolk. Er wordt op de harp gespeeld en gezongen en Marc Rutte zingt graag mee en heeft het aardig naar zijn zin.
Als hij weer voor Petrus staat, vraagt die hem of hij een keuze heeft kunnen maken. Rutte denkt even rustig na en zegt: 'De hemel was heerlijk! Maar ik denk dat mijn plaats tóch in de hel is bij mijn oude vrienden.'
Petrus begeleidt hem in de lift naar beneden en de deur gaat open.
Daar zijn z’n vrienden weer, nu in een vervuilde zee. Er is geen vis te bekennen, geen prachtig koraal. En zijn vrienden hebben bijna geen zuurstof meer en zitten vast in de vangnetten. Ze kunnen geen kant op.
De duivel komt naar Marc toe en slaat een arm om hem heen.
'Ik snap er niets meer van', stamelt deze. 'Gisteren was hier een prachtige oceaan en aten we kreeft en kaviaar. We hadden een heerlijke dag! Wat is er gebeurd?
De duivel kijkt hem aan, glimlacht en zegt: "Gisteren was het nog verkiezingstijd. Vandaag heb je GEKOZEN……"